Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nedtagning av träd

Kontakt för nedtagning av träd

Kontakt för ansökan om nedtagning av träd: kommun@vastervik.se
Berätta i mejlet vad det är du vill ha gjort. 

Observera att träd som har fallit, håller på att falla eller på annat sätt utgör hinder eller fara ska anmälas till Västervik Miljö och Energi ABs kundtjänst på telefon 0490-25 70 50 eller e-post miljoenergi@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Har du önskemål om att vi ska ta ner ett eller flera träd ska du ansöka om det till oss.

Så ansöker du

Vill du ansöka om nedtagning av ett träd så använder du endera vår nya e-tjänst eller kontaktar du oss på kommun@vastervik.se och beskriver dina önskemål. 

Här finns e-tjänsten för fällning av träd

Vi arbetar med avverkning och nedtagning av träd under vinterperioden. För att din ansökan ska kunna behandlas inför kommande avverkning behöver den ha kommit in till oss senast 15 oktober.

Skadade träd

Observera att träd som har fallit, håller på att falla eller på annat sätt utgör hinder eller fara ska anmälas till Västervik Miljö och Energi ABs kundtjänst på telefon  0490-25 70 50 eller e-post miljoenergi@vastervik.se

Det här händer efter din ansökan

Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning. Bedömningen görs utifrån flera punkter:

 • Trädets kondition
 • Trädets ekologiska och estetiska värde
 • Trädets funktion för området som helhet
 • Stod trädet där när den sökande köpte/byggde fastigheten
 • Ålder och storlek

Utöver det utgår vi också från de här punkterna i vår bedömning:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv när det gäller fällande av friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner för att de skuggar tomt och/eller byggnader
 • Träd tas inte ner för att de skymmer utsikt
 • Träd tas inte ner för att de skymmer antenner eller liknande utrustning
 • Träd tas inte ner för att de orsakar dålig tillväxt i närliggande vegetation

Träden gör nytta

Träd bidrar till ett mer hälsosamt och behagligt klimat. I en stad förbättrar de klimatet genom att rena luften från föroreningar, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind, höja luftfuktigheten och fungera som filter som tar upp damm och stoft från luften.

Parker, koloniområden, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer och andra gröna ytor ger identitet och karaktär åt ett samhälle och bidrar till att göra det trevligt och attraktivt att bo och verka i. Träden i ett samhälle bidrar inte minst till den biologiska mångfalden och fågellivet.

Sidan senast granskad den 25 augusti 2020
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt för nedtagning av träd

Kontakt för ansökan om nedtagning av träd: kommun@vastervik.se
Berätta i mejlet vad det är du vill ha gjort. 

Observera att träd som har fallit, håller på att falla eller på annat sätt utgör hinder eller fara ska anmälas till Västervik Miljö och Energi ABs kundtjänst på telefon 0490-25 70 50 eller e-post miljoenergi@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.