Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande, kommunalråd: Dan Nilsson (S)

Telefon:0490-25 40 86

E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande: Fredrik Lindwall (C)

Telefon: 0490-25 40 36

E-post: fredrik.lindwall.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande, oppositionsråd: Harald Hjalmarsson (M)

Telefon: 0490-25 40 33

E-post: harald.hjalmarsson@vastervik.se

Kommunsekreterare: Mikael Åskog

Telefon: 0490-25 40 13

E-post: mikael.askog@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Västerviks kommun. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi.

I Västervik har kommunstyrelsen elva ledamöter och elva ersättare. De är politiker valda av kommunfullmäktige och de förbereder ärenden som fullmäktige senare ska besluta om.

Kommunstyrelsen har oftast möte två gånger i månaden. Undantag är juli och i augusti då de inte brukar ha några möten.

Ordförande: Dan Nilsson (S).

1:e vice ordförande: Fredrik Lindwall (C).

2:e vice ordförande: Harald Hjalmarssons (M). 

Till kommunstyrelsen finns fyra utskott och fyra råd. Dessa är:

  • Arbetsutskottet, 
  • Utskottet för arbetsgivarfrågor, 
  • Utskottet för kultur- och fritidsfrågor, 
  • Utskottet för tillväxt- och hållbarhetsfrågor, 
  • Rådet för funktionshinderfrågor.,
  • Ungdomsrådet,
  • Landsbygdsrådet,
  • Näringslivsrådet.

Kommunstyrelsens förvaltning är namnet på den tjänstemannaorganisation som lyder under kommunstyrelsen. Läs mer om förvaltningen här.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande, kommunalråd: Dan Nilsson (S)

Telefon:0490-25 40 86

E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande: Fredrik Lindwall (C)

Telefon: 0490-25 40 36

E-post: fredrik.lindwall.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande, oppositionsråd: Harald Hjalmarsson (M)

Telefon: 0490-25 40 33

E-post: harald.hjalmarsson@vastervik.se

Kommunsekreterare: Mikael Åskog

Telefon: 0490-25 40 13

E-post: mikael.askog@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun