Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Enheten för arbete och kompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

I enheten ingår:

Campus Västervik

Arbetar mot näringsliv, organisationer och individer med att stärka kompetens hos vuxna. Genom att:

 • Bedriva utbildning på högskolenivå.
 • Analys av den lokala arbetsmarknadens behov.
 • Forskning och utbildningsverksamhet (FoU).
 • Studie- och karriärvägledning.

Integrationsgruppen

Har - tillsammans med Arbetsförmedlingen - ansvar för introduktion av personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl med placering i vår kommun. Bland annat med:

 • Samhällsinformation.
 • Hjälp med bostad.
 • Barnomsorg.

Försörjningsstöd

Kan ge ett ekonomiskt stöd till de som har behov och uppfyller särskilda villkor. Är direkt kopplad till aktiviteter med syfte att individen ska bli självförsörjande.

Arbetsmarknad 

Är du arbetslös eller på annat sätt står utanför arbetsmarknaden kan vi erbjuda dig olika insatser för att komma vidare mot arbete och studier eller ge råd och stöd för att hitta möjligheter till egen försörjning. Inom följande verksamheter arbetar vi med både teoretiska och praktiska aktiviteter eller insatser.

 • Knutpunkten
 • Återbruket
 • Praktikservice
 • Arbetslivskonsulenter
Sidan senast granskad den 16 december 2019
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.