Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Sekreterare Maria Uppman
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: maria.uppman@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har sammanträde åtta gånger per år.

Under nämnden finns ett socialt utskott. Det består av fem ledamöter och två ersättare som träffas 24 gånger per år.

Nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Nämnden fattar politiska beslut som rör frågor om: 

  • Individ- och familjeomsorg, utom frågor om försörjningsstöd.
  • Äldreomsorg.
  • Kommunal hälso- och sjukvård.
  • Omsorg och stöd till vissa personer med funktionsnedsättning.

Presidium

Ordförande: Ingela Svensson (C)
1:e vice ordförande: Saad Benatallah (S)
2:e vice ordförande: Jon Sjölander (M)

Nämndsekreterare: Maria Uppman

T.f. socialchef: Joakim Nyman

Sidan senast granskad den 16 mars 2022
Innehållsansvarig: Maria Uppman

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Sekreterare Maria Uppman
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: maria.uppman@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun