Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Knutpunkten, teoretisk handledning

Knutpunkten

Besöksadress

Edholmsgatan 15B (bakom Coop Extra)

Postadress:

593 61 Västervik

Kontaktpersoner

Anja Coe
0490-255218
anja.coe@vastervik.se

Pär Andersson
0490-255072
par.andersson@vastervik.se

Tomas Jakobsson
0490-255271
tomas.jacobsson@vastervik.se

Terese Cratz
0490-255217
terese.cratz@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

På Knutpunkten är det dina idéer och mål som styr planering och innehåll.

Vi vänder oss till dig som är i behov av insats, stöd och förutsättningar att korta din väg mot ökad egen försörjning.

På Knutpunkten kan du få hjälp med att samordna dina kontakter med olika myndigheter. Vi utgår från hela individens behov och hos oss arbetar man både individuellt och i grupp. Vi arbetar med:

  • Stöd
  • Motivation
  • Vägledning
  • Inspiration
  • Information
  • Självkänsla
  • Friskvård
  • Grupp
  • Individuella samtal
  • Socialt sammanhang

Samverkan leder till arbete

Samverkan leder till arbete är ett ESF-projekt som arbetar för att få fler kvinnor och män i sysselsättning som jobb, studier eller att komma närmare arbetsmarknaden.

Är du långtidsarbetslös, sjukskriven, nyanländ eller har en funktionsnedsättning och söker arbete, praktik eller är i behov av en arbetsprövning, så erbjuder vi dig ett individanpassat stöd på arbetsplatsen.

Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kalmar.

Läs mer om samverkan leder till arbete här

Du kan även kontakta Arbetsmarknadskoordinator Lotta Bäckström Svensson på telefon 0490-25 54 18.

Sidan senast granskad den 22 januari 2021
Innehållsansvarig: Per Lundberg

Knutpunkten

Besöksadress

Edholmsgatan 15B (bakom Coop Extra)

Postadress:

593 61 Västervik

Kontaktpersoner

Anja Coe
0490-255218
anja.coe@vastervik.se

Pär Andersson
0490-255072
par.andersson@vastervik.se

Tomas Jakobsson
0490-255271
tomas.jacobsson@vastervik.se

Terese Cratz
0490-255217
terese.cratz@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.