Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Samverkan leder till arbete

Kontakt för frågor kring arbetsmarknad

Besöksadress

Edholmsgatan 15 B

Postadress

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Kontaktperson

Per Lundberg, Verksamhetschef arbetsmarknad
0490-25 41 02
per.lundberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Samverkan leder till arbete är ett projekt där vi jobbar för att korta vägen till arbete för den som står långt från arbetsmarknaden genom att fokusera på att öka den egna drivkraften och motivationen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och är ett samverkansprojekt som leds av Kommunförbundet Kalmar län.

Utöver Västerviks kommun deltar även, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Torsås, Emmaboda och Nybro kommun. Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Organisationen Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet i Kalmar.

Syftet med projektet är att ge stöd och hjälp åt personer som saknar en egen försörjning genom arbete eller går en utbildning som ska leda till arbete. I projektet ger vår sökandelots individuellt stöd till deltagarna utefter deras förutsättningar och förmågor. 

Är du intresserad av att delta?

Är du långtidsarbetslös, sjukskriven, nyanländ eller har en funktionsvariation och söker arbete, praktik eller är i behov av en arbetsprövning? Då kan vi erbjuda dig ett individanpassat stöd på arbetsplatsen.

Vår sökandelots jobbar som ett individuellt stöd till dig som behöver närma dig arbetsmarknaden genom arbetsprövning, praktik, jobb eller studier. Vi finns tillgängliga och arbetar långsiktigt som stöd till dig. Vi utgår efter dina förutsättningar. Det innebär att vi kanske också behöver arbeta med insatser i din vardag som påverkar din möjlighet till arbete. Vårt arbete ihop får ta den tid det tar.

Kontakta vår projektkoordinator Lotta Bäckström Svensson på telefon: 0490-25 54 18 eller
e-post: lotta.backstrom@vastervik.se så berättar vi mer.

Är du företagare och vill vara med?

Det finns flera vinster för dig som företagare att samverka med oss. Förutom att du gör en viktig samhällsinsats får du också:

  • Ny erfarenhet och kompetens till ditt företag
  • Möjlighet att marknadsföra ditt företag och bransch
  • Lära känna en ny person som kan vara en framtida medarbetare
  • Handledarstöd på plats och kontinuerlig uppföljning
  • Handledarutbildning
  • Regional samverkan och utbyte av goda exempel med samverkande kommuner

Vi är noga med att du som arbetsgivare ska känna att det finns ett tydligt mål och syfte med varför en person ska komma till din verksamhet. Vår sökandelots finns tillgänglig för er genom hela processen. Kontinuerlig uppföljning och dialog är viktigt i vårt samarbete.

Är du intresserad av att samarbete eller vill veta mer om Samverkan leder till arbete, kontakta projektkoordinator Lotta Bäckström Telefon: 0490-25 54 18,
E-post: lotta.backstrom@vastervik.se

Sidan senast granskad den 2 november 2020
Innehållsansvarig: Per Lundberg

Kontakt för frågor kring arbetsmarknad

Besöksadress

Edholmsgatan 15 B

Postadress

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Kontaktperson

Per Lundberg, Verksamhetschef arbetsmarknad
0490-25 41 02
per.lundberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.