Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familj, barn och ungdom

Familj barn och ungdom, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två kvinnor och ett barn

Behöver du råd och stöd kring ditt barns utveckling? Har ni konflikter i familjen? Här hittar du information som kan vara till hjälp.

Barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Behöver ni stöd i familjen så erbjuder Västervik kommun rådgivning och hjälp.

Familjeenheten

Som förälder uppstår ofta frågor och funderingar kring barn, föräldraskap och relationer. I relationer och föräldraskap kan det även uppstå konflikter. Till familjeenheten kan du vända dig med dina frågor, stora som små. Det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp. Vi erbjuder rådgivning, stöd och behandling till familjer, föräldrar, barn och unga.

Familjeenheten erbjuder också medling mellan gärningsman och brottsoffer.
Familjeenheten finns även på Familjecentralen.

Konflikter om barnen

När ni som föräldrar är separerade är det inte alltid så lätt att komma överens i frågor som rör barnen. Blir det problem så kan ni få hjälp i så kallade samarbetssamtal hos en familjerättssekreterare.

Sidan senast granskad den 31 mars 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familj barn och ungdom, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun