Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Varmt välkommen som medarbetare inom äldreomsorgen (ÄO) samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun. På den här sidan har vi samlat olika introduktionsfilmer som vi vill att du tittar på och olika dokument som vi vill att du läser innan du börjar arbeta hos oss. Tanken är att du på så sätt ska få kunskaper om arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning och därmed kunna komma väl förberedd till din arbetsplats.

Steg 1 - filmer att börja med

Här nedan finns filmer som är viktiga att du tittar på innan du kommer till din arbetsplats. De handlar bland annat om din roll och ditt uppdrag, praktiska frågor, etik och bemötande, tystnadsplikt, dokumentation, avvikelser, hygien samt arbetsteknik. Tryck på länkarna nedan för att komma till filmerna:

1. Introduktion om ÄO och OF (1 timme och 10 minuter)

2. Basala hygienrutiner - grund (3 minuter)

3. Basala hygienrutiner - fördjupning (36 minuter)

4. Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt (totalt 31 minuter) (se följande filmer: 1-3, 5-7, 9-11 och 14 samt läs igenom de fem dokumenten till höger)

Steg 2 - när det är dags för läkemedelsdelegering

Om din chef vill att du får delegering av sjuksköterska för att kunna överlämna läkemedel behöver du först titta på filmen samt genomföra webbutbildningen om läkemedel nedan. När du har fått godkänt på utbildningen får du ett diplom som du ska visa för sjuksköterskan.

5. Film om läkemedel och medicindelegering (1 timme och 15 minuter)

6. Digital läkemedelsutbildning

Återigen: varmt välkomna till oss!

Sidan senast granskad den 14 december 2021
Innehållsansvarig: Joakim Nyman

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.