Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bra badvatten i kommunen!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-16

Årets första provtagning av våra badvatten visar på ett bra resultat även i år! Vattenkvaliteten har testats på ett trettiotal badplatser runt om i kommunen i mitten av juni. Resultaten visar att samtliga badplatser har bra badvatten.

Här på vastervik.se finns det en karta över badplatser i kommunen. Klickar du på symbolen för bad får du upp kort information om respektive badplats. Du kan också zooma i kartan.

Vi rapporterar alltid in resultaten från provtagningen till Havs- och Vattenmyndighetens sida Badplatsen. Där hittar du information om badplatser både i vår kommun och i övriga landet.

De badplatser vi tagit prov på under vecka 24 är:

 • Almvik
 • Blankaholm
 • Brevik
 • Gränsö Bondbacken
 • Gränsö Sandvik
 • Gränsö Slott
 • Gudingebadet
 • Hallmare
 • Hammarsbadet
 • Hjorten, Hjorted
 • Kogaren
 • Kyrksjön i Odensvi
 • Loftern Risebo
 • Lysingsbadet Bastubadet
 • Lysingsbadet Stora sandstranden
 • Lysingsbadet Korpaholmarna
 • Långsjön i Ankarsrum
 • Man
 • Nässjön i Totebo
 • Puksäter i Gunnebo
 • Ryven
 • Slottsholmen Myntbryggan
 • Storsjön Edsbruk
 • Såduggen
 • Toven
 • Tättö
 • Vindommen
 • Vivassen
 • Älmaren
 • Öbälen

Särskild information med anledning av covid-19

Smittvägar

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

Viruset kan också överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta. Det går därför inte att utesluta att smitta även sker från föremål. Det är dock ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Material och förhållanden så som luftfuktighet, temperatur och solljus påverkar hur länge viruset överlever.

Smitta via badvatten är osannolik

Bedömningen är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls. Virus skulle kunna tillföras vattnet från badande via avföring eller nysningar och hosta, eller via föroreningskällor som avlopp om det är ett strandbad. Att en person smittas via vattnet bedömer vi dock som osannolikt eftersom virusets möjlighet att infektera påverkas av utspädning, transport och reningsprocesser. Sannolikheten att SARS-CoV-2 skulle vara infektiösa efter en avloppsrening är liten. 

Övervakningen av badvattenkvalitet på strandbad ska göras som under en normal säsong för EU-bad enligt gällande krav i badvattendirektivet. Håller badvattnet en god mikrobiologisk kvalitet är sannolikheten för förorening från avlopp eller andra föroreningskällor liten. För vattenkvaliteten i bassänger gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12).

Åtgärder för att förebygga smitta vid badplatser

På badplatser liksom i andra miljöer är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd till varandra. Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar omfattar inte simhallar och bassänger och inte de som vistas på stränder, i parkområden eller liknande. Däremot gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter  och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS2020:12). Föreskrifterna och råden innebär bland annat att man bör hålla avstånd till varandra, vilket kan innebära att man behöver anpassa sitt beteende även på badplatser.

Alla verksamheter i Sverige ska, utifrån Folkhälsomyndighetens eller smittskyddsläkarens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Detta kan till exempel innebära att begränsa antalet personer som vistas samtidigt i en lokal eller anvisa hur långt gästerna kan stå mellan varandra. Verksamheter bör också se till att personal och besökare har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuda handsprit.

Anslutande verksamheter och lokaler

För restauranger och caféer vid badplatser gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9). Den som ansvarar för verksamheten måste också se till att det finns rutiner som gör risken för smittspridning så liten som möjligt. Det kan exempelvis innebära att ta fram interna riktlinjer om att personal och gäster ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten. Även
de regler som finns inom livsmedelslagstiftningen gäller och kan bidra till att minska risken för smittspridning. Det är i detta läge viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att
ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring. Offentliga toaletter kan användas och städas som vanligt. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller rengöras varje dag. Det viktiga är att även här hålla avstånd och ha en god handhygien.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.