Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fritidshem och fritidsklubb

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Fritidshem eller fritidsklubb ligger i anslutning till skolan och har öppet från klockan 06.00 till 18.30 för att ta emot elever den delen av dagen de inte är i skolan. Alla elever i åldern 6 år till och med 13 år erbjuds en plats under tiden föräldrar och vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rektor kan också erbjuda plats om en elev har behov på grund av familjens situation i övrigt eller om eleven har behov av det för sin utveckling.

Alla skolor erbjuder fritidshem fram till och med höstterminen det år eleven fyller 10. Därefter erbjuder vissa skolor öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb medan andra skolor erbjuder fritidshem. Fritidshemmet och fritidsklubben har två stängningsdagar per termin. Under dessa dagar kan jourverksamhet erbjudas.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Om en elev har behov av omsorg under loven finns den möjligheten på fritidsklubbarna från och med att eleven börjar i årskurs 4. Kontakta den enskilda skolan för mer information.

Vid behov av omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds detta på Ugglan i Västervik och Mullvaden i Gamleby.

På skolornas hemsidor finns mer information om varje skolas fritidshem eller fritidsklubb. I höger fält finns information om riktlinjer för fritidshem, fritidsklubb och omsorg på obekväm tid. Där finns också en länk till e-tjänsten som används vid ansökan om plats.

Sidan senast granskad den 14 mars 2022
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.