Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Skolskjuts inom Västerviks kommun för elever i den kommunala skolan

Som elev i kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola har du rätt till kostnadsfri skolskjuts om du bor långt från skolan eller på grund av särskilda skäl.

Du kan få skolskjuts till och från skolan men inte till fritidshemmet eller fritidsklubben. Om du bor långt från skolan får du erbjudande om skolskjuts och behöver inte skicka in en ansökan. Om du däremot vill ansöka om skolskjuts på grund av att du bor på två olika adresser och har långt till skolan, trafikförhållandena är riskfyllda där du bor, annan omständighet eller om du har en funktionsvariation så ansöker du om skolskjuts via e-tjänsten. En länk till e-tjänsten, Skolskjuts - ansökan, hittar du under rubriken e-tjänster och blanketter. Kom ihåg att ansöka i god tid. Ansökan inför nytt läsår behöver skickas in senast i april.

Avstånd och kartor

Som elev behöver du klara en viss resväg till och från skolan och skolskjutsen. Du får vanligtvis skolskjuts om du bor längre bort från skolan än:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat hur gränsdragningen för avstånd ska se ut med hänsyn till årskurs, trafikförhållanden och för att elever som bor inom samma bostadsområde ska ha samma förutsättningar. Det innebär att färdvägen till skolan i vissa fall kan bli något längre eller kortare än de angivna avstånden. Under rubriken relaterade länkar, Karta - avstånd till skola, finns en karta som visar om du får skolskjuts eller inte beroende på hur långt från din skola du bor.

Regler för skolskjuts

Från årsskiftet 2022 gäller nya skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i kommunala skolan. Vill du läsa skolskjutsreglerna i sin helhet hittar du dem under relaterade dokument.

Säkerhet

Det är viktigt att du som åker skolskjuts får en säker och trygg resa. Träna på att ta dig till skolskjutsen på ett säkert sätt. Ha reflexväst och ficklampa under vintertid. Vänta lugnt vid på- och avstigningsplats på skolskjutsen. Sitt alltid ner under resan och lyssna på föraren. Var uppmärksam på annan trafik när du kliver av och på skolskjutsen. Läs foldern gärna foldern om Information om säkerhet för dig som åker skolskjuts som finns under relaterade dokument.

Om något skulle inträffa under en skjutsning kommer kommunen så fort som möjligt att informera om det under rubriken Information och tillbud. Det kan också vara entreprenören, skolskjutshandläggaren eller rektor som hör av sig direkt till dig.

Sidan senast granskad den 14 mars 2022
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.