Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nytt intranät 2019

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Intranätet

Grattis! Du har hamnat på kommunens informationssida för uppbyggnaden av ett nytt intranät 2019. Nytt och nytt förresten. Vi har egentligen inte haft något intranät i modern mening. Vi har kommunicerad via First Class och andra verktyg istället.

Tanken är nu att ersätta First Class med det nya intranätet och det kommer att påverka dig och alla anställda inom kommunen. Tidsplanen är satt så att övergången sker efter sommaren 2019.

Koncernledningens målsättning är att vi med detta får ett mer sammanhållet, snabbt och effektivt kommunikationsverktyg som bättre motsvarar den moderna arbetsplatsens behov. 

Ansvarig projektledare är Johan Jensen, kommunikationsstrateg på HR och Kommunikation. Du når honom på anknytning 540 37 eller e-post: johan.jensen@vastervik.se

På denna sida hittar du information om hur projektet fortskrider och arbetsmaterial som vi i de olika arbetsgrupperna jobbar med.

Har du frågor eller idéer så tveka inta att kontakta Johan.

Det nya intranätet

Intranätet kommer att lanseras efter sommaren 2019. Det kommer samla den information, de tjänster och de arbetsverktyg du behöver för den digitala arbetsplatsen. Tänk dig en startsida på webben där du börjar din arbetsdag (Kommer också senare som mobilapp). Här finns genvägar till dina andra system/tjänster och du behöver inte logga in flera gånger.  Du får en snabb överblick av vad som är aktuellt på din arbetsplats via ett nyhetsflöde och kalender. Här finns också ett sökfönster där du snabbt kan söka efter kollegor, dokument eller information som du behöver för att göra ett bra jobb.

På intranätet finns också våra samarbetsrum där vi samarbetar internt. Det kan vara allt ifrån gemensamma projekt till intressegrupper. Här kan du publicera gemensamma dokument och nyheter för din grupp och skriva kommentarer till gruppmedlemmarna. Nyheter och kommentarer dyker då upp på startsidan för gruppmedlemmarna. Här finns också en gruppkalender och lista på gruppmedlemmar.

Tanken är att intranätet ska samla all information som du behöver och göra din arbetsdag effektivare och roligare. Men för att det ska fungera krävs att du också är aktiv och delar med dig av din information i Intranätet. Det som du vill att dina kollegor ska veta ska finnas på intranätet. Vi vet att det också finns många andra system och platser där det finns intern information. Ambitionen inom kommunen är att samla så mycket som möjligt inom intranätet. Ju mer vi använder intranätet som bas desto större nytta får vi. Men det kommer alltid finnas behov av alternativa system och det viktiga är då att vi har koll och kontroll på vår information.

Intranätet ska inte blandas ihop med dokument- och ärendehanteringssystemet (Evolution). Här finns ju också massor med information. Dokument som finns här kan sökas från intranätet och de kan publiceras via länkning till sidor på intranätet.

Ungefär såhär kommer intranätets förstasida se ut om du jobbar i primärkommunen. (Bolagen kommer att ha sina egna loggor och profil)

Mockup intranät

Sidan senast granskad den 25 april 2017
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.