Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

127 träffar på "daniel" och "niklasson" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 23 november 2021

2021-11-29

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-11-23 Kommunstyrelsen Tid 23 november 2021 klockan 08:30 - 13:00. Ajournering klockan ... Daniel Ståhl (V) Gunnar Jansson (S) Ingela Svensson (C), del av § 361, §§ 362-380 Jonas ...

Filstorlek: 1289 Kb

[PDF]Kommfullmäktiges handlingar 21 maj 2018 Helhetsgrepp Bökensved redovisning uppdrag pdf 1,8 MB

2018-05-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 15 (31) 2018-04-23 Justerandes sign Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 ... Daniel Niklasson Behovsanalys Arbetsgruppen kom fram till ...

Filstorlek: 1840 Kb

[PDF]Plats och tid

2021-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-12-10 33 (36) Justerandes ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Lars Kåremyr, miljö- och byggnadskontoret Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar ...

Filstorlek: 131 Kb

[PDF]Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll

2021-07-06

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-03-30 Kommunstyrelsen Tid 30 mars 2021 klockan ... Daniel Niklasso n, enhete n för samhällsbyggnad, del av § 88 * Joakim Ny man, soci alförvaltningen, del av § 88 * Lars ...

Filstorlek: 2096 Kb

[PDF]NYTT KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN. FÖRSTUDIE 2015 .

2016-07-06

NYTT KULTURMILJÖPROGRAM - FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Rapport över förstudie 2015 KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport oktober 2015 Reviderad: 2016-01-12 ... Daniel Niklasson, planarkitekt, Enheten för samhällsbyggnad i Västerviks ...

Filstorlek: 6290 Kb

[PDF]Behovsbedömning pdf 530 kB

2016-12-27

Ändring av detaljplan - Del av Stuverum 1:9, Lofta, Västervik. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING ... Daniel Niklasson Lars Kåremyr Planarkitekt Kommunekolog - Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier ...

Filstorlek: 541 Kb

[PDF]Behovsbedömning pdf 261.2 kB

2016-10-10

Upprättande av detaljplan för Kvarteret Syrenen - och Stadsparken, Västervik. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING ... Daniel Niklasson Lars Kåremyr Planarkitekt Kommunekolog - Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga ...

Filstorlek: 267 Kb

[PDF]Behovsbedömning pdf 263 kB

2018-04-10

Upprättande av ändring av detaljplan för - Gertrudsviks sjöstad, DP 4, Västervik ... Daniel Niklasson Lars Kåremyr Planarkitekt Kommunekolog - 8 Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses ...

Filstorlek: 268 Kb

[PDF]Behovsbedömning pdf 196 kB

2017-12-05

Ändring av detaljplan för Kvarteret Läkaren m.m., - Västervik, Västerviks kommun ... Daniel Niklasson Lars Kåremyr Planarkitekt Kommunekolog - 8 - Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses ...

Filstorlek: 200 Kb

[PDF]Behovsbedömning pdf 496 kB

2017-02-06

Upprättande av detaljplan för Böljerum 3:8, - Gladhammar, Västerviks kommun, Kalmar län ... Daniel Niklasson Planarkitekt - 9 Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses i 3 § andra stycket ...

Filstorlek: 507 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun