Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

127 träffar på "daniel" och "niklasson" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbarhet protokoll 2020-10-14

2020-10-21

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2020-10-14 Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och - hållbarhetsfrågor Tid 14 oktober 2020 klockan ... Daniel Niklasson, enheten ...

Filstorlek: 901 Kb

[PDF]Protokoll från utskottets möte 2020-03-26 pdf 750 kB

2020-04-06

Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 Kommunstyrelsens utskott för kultur- och - fritidsfrågor ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Malin Davidsson, sekreterare ...

Filstorlek: 767 Kb

[PDF]Andra reviderade kallelsen 2020-11-20 till kommunfullmäktige 23 november 2020 med alla handlingar pdf 17,3 MB

2020-11-20

Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Reviderad ärendelista bifogas. Kjell-Åke ... Daniel Ståhl (V), Sharad Batt (S) och Anna Bodjo (MP) Vi har fokuserat på sånt vi är eniga om och aktat oss ...

Filstorlek: 18091 Kb

[PDF]Ärende 15 detaljplan för Katedern 11 del 1 pdf 12 4 MB

2020-02-07

Kommunstyrelsen Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats ... Daniel Niklasson Planarkitekt Samhällsbyggnadschef - Ulf Kullin ...

Filstorlek: 13050 Kb

[PDF]Utlåtande efter utställning pdf 250 kB

2020-04-30

Upprättad: 2017-03-09 UTLÅTANDE HORN detaljplan 6 - Detaljplan för del av Horn 1:262 ... Daniel Niklasson och han hänvisar till den oskrivna regeln om att prata med grannen i ett bygglovsärende. Vi är ett talande exempel ...

Filstorlek: 254 Kb

[PDF]Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-24

2020-11-26

1 - Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-11-24 Kommunstyrelsen Tid 24 november 2020 klockan ... Daniel Ståhl (V), deltar på distans Fredrik Lindwall (C), deltar på distans - Gunnar Jansson (S), deltar på distans ...

Filstorlek: 3539 Kb

[PDF]Kommunstyrelsens protokoll 22 september 2020 pdf 3 173 kB

2020-09-25

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-09-22 Kommunstyrelsen Tid 22 september 2020 klockan 08:30 - 15.00 Plats Tjustsalen ... Daniel Ståhl (V), deltar på distans Fredrik Lindwall (C), deltar på distans §§ 296-298, ...

Filstorlek: 3248 Kb

[PDF]Samlingsfil med alla handlingar pdf 18 MB

2020-02-14

Kommunfullmäktige Kallelse 2020-02-24 Kallelse till möte med kommunfullmäktige 24 februari 2020 klockan ... Daniel Niklasson Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 15 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2019-12-17 ...

Filstorlek: 18985 Kb

[PDF]KS Förslag om helhetsgrepp för Bökensvedområdet 2018 pdf 1.75 MB

2021-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 15 (31) 2018-04-23 Justerandes sign Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se ... Daniel Niklasson Behovsanalys Arbetsgruppen kom fram till att följande perspektiv fanns ...

Filstorlek: 1840 Kb

[PDF]Plats och tid

2020-10-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-23 ... Daniel Jonsson (SD), tj.ers - Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Daniel Jonsson (SD) Justeringens plats - och tid Miljö- och byggnadsnämndens kansli ...

Filstorlek: 270 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun