Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

113 träffar på "lediga" och "jobb" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Tertial 2 2019 pdf 3,8 MB

2020-04-15

Livskvalitet varje dag Augusti 2019 Delårsrapport VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 Delårsrapport ... jobbar även inom flera områden med digitalisering och nya arbetssätt för att effektivisera våra verksamheter. I föreliggande ...

Filstorlek: 4080 Kb

[PDF]Årsredovisning 2019 pdf 1,9 MB

2020-08-19

Livskvalitet varje dag 2019 Årsredovisning Beslutad av kf 2020-03-23 Vård ... jobba och leva. · Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling. · Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun. · Utbildning och kompetens ...

Filstorlek: 2029 Kb

[PDF]Fördjupning av översiktsplanen för Överum Lagakraftvunnen pdf 4,46 MB

2016-09-14

FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖVERUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-06-20 LAGAKRAFTVUNNEN 2016-07-22 2 Innehåll Sammanfattning ... 3 Inledning ... jobb, känner oss friska och är trygga "Vi har hög sysselsättning ...

Filstorlek: 4677 Kb

[PDF]Västerviks ansökan till Årets stadskärna 2017 pdf 3,4 MB

2017-05-18

ÅRETS STADSKÄRNA 2017 1 Årets Stadskärna 2017 ÅRETS STADSKÄRNA 2017 2 2008 stod Västerviks stadskärna för stora utma ... jobbar med platsutveckling, destinationsutveckling, turistbyrå, inflyttarservice, evenemang, ...

Filstorlek: 3434 Kb

[PDF]Trafikstrategi för Västervik, antagen

2015-10-08

ÖP 2025 Trafikstrategi - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den ... jobb, känner oss friska och är trygga. Vi bor bra, har - korta restider och en rik och varierad ...

Filstorlek: 1483 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut för Västerviks kommun 2020

2021-06-01

1 Livskvalitet varje dag Hållbarhetsbokslut 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2021-05-24, § 103 Sammanfattning ... jobbar ständigt för att förbättra kommunikationerna med kortare restider inom och utanför kommunen, ...

Filstorlek: 5147 Kb

[PDF]Mark och vattenförvaltning i ett avrinningsområdesperspektiv

2015-10-08

ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 § 6 - Lagakraftvunnen 7 november ... jobba för fler och behoven inom framför allt omsorgen ökar. Vi kan komma ...

Filstorlek: 8045 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut för år 2019 pdf 10,5 MB

2020-05-27

1 Livskvalitet varje dag 2019 Hållbarhetsbokslut Hållbarhetsbokslut 3 Sammanfattning Västerviks kommun har sedan år 2006 ... jobbar ständigt för att förbättra kommunikationerna med kortare restider inom och utanför ...

Filstorlek: 11023 Kb

Frågor och svar om familjehem

2021-11-19

Här finns vanliga ... jobba samtidigt som jag är familjehem? I grunden är det som att ha ett eget barn och du kan fortsätta arbeta som tidigare. I samband med att ett barn flyttar in behöver ibland någon av familjehemsföräldrarna ...

Omsorg, stöd och hjälp > Familj, barn och ungdom > Stöd till familjen > Kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem > Vill du bli familjehem?

[PDF]Hållbarhetsbokslut för år 2017:2 pdf s 26-56 16,6 MB

2018-04-25

26 Social sammanhållning, livskvalitet och välfärd kontra utanförskap är centrala aspekter av be- Social sammanhållning, livskvalitet och ... Jobbkommission som bl.a. fokuserar på samlade insatser för minskad Jobbkommission ...

Filstorlek: 16978 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun