Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Matsedel

Här hittar du information om matsedlar i förskola, skola och omsorg.

116 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... matsedeln - för äldreomsorgen 2014. Samarbetet med kosten fungerar bra - och man känner att man kan påverka vilken mat som serveras. En fråga ...

Filstorlek: 168 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2017-03-07

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN Mötesanteckningar Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... Matsedeln bestäms, som tidigare, ute i - verksamheterna. Råvarorna måste dock köpas genom kosten men levereras - direkt ut till verksamheterna. ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedlar samt - proväta på Rosavilla den 15 november. - Nästa träff med kosten är den 13 mars 2014. - 13. Information om medicinhantering ...

Filstorlek: 54 Kb

[PDF]SammanställninYttrande och svar granskningsrapport EKS 2

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (28) 2015-09-28 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik ... matsedlar varje vecka. Kommunen har också utvecklat egna appar där - matsedeln presenteras, ...

Filstorlek: 534 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamnden20180904

2018-09-05

Barn- och utbildningsnämnden 1 (36) 2018-09-04 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan ... matsedeln - som ett led i att förbättra kvaliteten på skolmaten. - Kommunfullmäktige behandlade motionen 2018-03-26 ...

Filstorlek: 122 Kb

[PDF]Protokoll-arbetsutskott-20180821

2018-09-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 1 (25) 2018-08-21 Plats och ... matsedeln som ett led i att förbättra kvaliteten på skolmaten. - Kommunfullmäktige behandlade motionen 2018-03-26 och beslutade ...

Filstorlek: 101 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-2014-02-11

2015-10-08

1 (42) 2014-02-11 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 11 ... matsedeln via kostråden, på - skolan eller på det centrala kostrådet för högstadieskolorna. På - högstadiets ...

Filstorlek: 113 Kb

[PDF]KF180326

2018-04-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (60) 2018-03-26 ... matsedeln. - Demokratiberedningen beslutade 2017-11-15, § 1, att remittera - ungdomsmotionen till kommunstyrelsen för beredning. - Kommunstyrelsens förvaltning ...

Filstorlek: 775 Kb

[PDF]Bun-verksamhetsberättelse---sammanfattning-av-kvalitetsarbetet-2018-daterad-20190204

2019-02-04

2018 - Sammanfattning av kvalitetsarbetet Innehåll Barn- och utbildningsförvaltningen ... matsedelns innehåll. Också kvaliteten på maten - diskuteras liksom möjligheten till mer vegetariska alternativ, ...

Filstorlek: 4470 Kb

[PDF]Kallelse-till-barn--och-utbildningsnamndens-arbetsutskotts-sammantrade-2018-08-21

2018-08-16

Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik ... matsedeln som ett led i att förbättra kvaliteten på skolmaten. - Kommunfullmäktige behandlade motionen 2018-03-26 ...

Filstorlek: 172 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun